Skip to main content

TOERNOOICOMMISSIE ZOEKT LEDEN


Mededeling

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is het verzoek gekomen aan het bestuur om een
toernooicommissie in te stellen.
Het bestuur heeft aangeven dat er al een toernooicommisise is  binnen de NPB en dat het bestuur
graag een uitbreiding van die commissie ziet. Tijdens de ALV hebben zich een aantal leden spontaan
gemeld.
 Dank hiervoor, maar het bestuur en de ALV doet een oproep aan belangstellenden om zich voor
deze commissie aan te melden.
De toernooicommissie zal zich o.a. bezighouden met de opzet van de toernooien, de organisatie en
de regelgeving.
Namens het bestuur zal vicevoorzitter Peter Hinskens in die commissie plaatnemen alsook het hoofd
toernooien Appie Eulink.


Met vriendelijke groetjes,

Han Hertmann
Voorzitter NPBUITSLAG Q TOER 4
UITSLAG Q TOER 3