Seizoen:     Live-Ticker …
 
Perfect Preventie league A
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-A
0 0 0 0 0
1
Apollo-C
0 0 0 0 0
1
Bie Alois-A
0 0 0 0 0
1
de Bar-B
0 0 0 0 0
1
de Gebroken Keu-A
0 0 0 0 0
1
de Koempels-A
0 0 0 0 0
1
de Sjloes-B
0 0 0 0 0
1
De Sport-B
0 0 0 0 0
1
De Sport-C
0 0 0 0 0
1
D`n Aezel-A
0 0 0 0 0
1
Gorissen-A
0 0 0 0 0
1
`t Steenenkruis-A
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
Perfect Preventie league B
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-B
0 0 0 0 0
1
de Bar-A
0 0 0 0 0
1
de Bar-C
0 0 0 0 0
1
de Gebroken keu-B
0 0 0 0 0
1
de Sjloes-A
0 0 0 0 0
1
de Sjloes-C
0 0 0 0 0
1
De Sport-A
0 0 0 0 0
1
Mio-A
0 0 0 0 0
1
Schaesbergerveld-A
0 0 0 0 0
1
The Royal Pub-A
0 0 0 0 0
1
`t Lauradorp-A
0 0 0 0 0
1
`t Pumpje-A
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
1e League A
Pl. Team W W G V Punten
1
Berg en Dal-A
0 0 0 0 0
1
de Caumerbron-A
0 0 0 0 0
1
de Varenbeuk-A
0 0 0 0 0
1
Het Kroegje Heerlen-A
0 0 0 0 0
1
Oud Molenberg-C
0 0 0 0 0
1
Oud Spaans-C
0 0 0 0 0
1
Schaesbergerveld-B
0 0 0 0 0
1
The Royal Pub-B
0 0 0 0 0
1
Utopia-B
0 0 0 0 0
1
`t Brandwapen-A
0 0 0 0 0
1
`t Eikske-A
0 0 0 0 0
1
`t Steenenkruis-B
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
1e League B
Pl. Team W W G V Punten
1
Auwt Einekoeze-A
0 0 0 0 0
1
Bie Alois-B
0 0 0 0 0
1
Bie Lowieke-A
0 0 0 0 0
1
de Gebroken Keu-C
0 0 0 0 0
1
de Reunie-A
0 0 0 0 0
1
de Sjloes-D
0 0 0 0 0
1
D`n Aezel-B
0 0 0 0 0
1
In de Vrie-A
0 0 0 0 0
1
Oud Spaans-B
0 0 0 0 0
1
Rumpener Beemden-A
0 0 0 0 0
1
Slek-A
0 0 0 0 0
1
Utopia-A
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
1e League C
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-D
0 0 0 0 0
1
De Burcht-A
0 0 0 0 0
1
Dierks-A
0 0 0 0 0
1
D`r Sjpringbron-A
0 0 0 0 0
1
d`r Sjutt-A
0 0 0 0 0
1
In de Vrie-B
0 0 0 0 0
1
Joe`s place-A
0 0 0 0 0
1
Oud Molenberg-B
0 0 0 0 0
1
Oud Spaans-A
0 0 0 0 0
1
The Royal Pub-D
0 0 0 0 0
1
`t Eikske-B
0 0 0 0 0
1
`t Steenenkruis-C
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
1e League D
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-G
0 0 0 0 0
1
Auwt Einekoeze-B
0 0 0 0 0
1
D`n Aezel-C
0 0 0 0 0
1
Het Kroegje Heerlen-B
0 0 0 0 0
1
Mio-B
0 0 0 0 0
1
Oud Genhei-A
0 0 0 0 0
1
Oud Molenberg-A
0 0 0 0 0
1
Oud Spaans-G
0 0 0 0 0
1
Rumpener Beemden-B
0 0 0 0 0
1
Slek-B
0 0 0 0 0
1
`t Brandwapen-B
0 0 0 0 0
1
`t Pumpje-B
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
2e League A
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-E
0 0 0 0 0
1
Berg en Dal-B
0 0 0 0 0
1
de Koempels-B
0 0 0 0 0
1
de Residentie-A
0 0 0 0 0
1
De Sport-E
0 0 0 0 0
1
Dierks-B
0 0 0 0 0
1
D`r Toeëre-A
0 0 0 0 0
1
Edelweiss-A
0 0 0 0 0
1
Wilhelmina-A
0 0 0 0 0
1
`t Brandwapen-C
0 0 0 0 0
1
`t Pumpje-E
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
2e League B
Pl. Team W W G V Punten
1
Brunssum Noord-A
0 0 0 0 0
1
de Varenbeuk-B
0 0 0 0 0
1
Dormans-A
0 0 0 0 0
1
d`r Sjutt-B
0 0 0 0 0
1
Fratelli-B
0 0 0 0 0
1
Het Kroegje Heerlen-D
0 0 0 0 0
1
Oud Genhei-B
0 0 0 0 0
1
Oud Molenberg-D
0 0 0 0 0
1
The Royal Pub-E
0 0 0 0 0
1
`t Eikske-E
0 0 0 0 0
1
`t Lauradorp-B
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
2e League C
Pl. Team W W G V Punten
1
Auwt Einekoeze-C
0 0 0 0 0
1
de Gebroken Keu-D
0 0 0 0 0
1
de Kroeg-A
0 0 0 0 0
1
de Reunie-C
0 0 0 0 0
1
de Sjloes-F
0 0 0 0 0
1
De Sjoester-A
0 0 0 0 0
1
Mofert-A
0 0 0 0 0
1
Oud Spaans-D
0 0 0 0 0
1
Vrijlot 2
0 0 0 0 0
1
`t Raodhoes-A
0 0 0 0 0
1
`t Volkshoes Gelaen-B
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
2e League D
Pl. Team W W G V Punten
1
Brunssum Noord-B
0 0 0 0 0
1
de Reunie-B
0 0 0 0 0
1
Het Kroegje Heerlen-C
0 0 0 0 0
1
In de Vrie-D
0 0 0 0 0
1
Oud Molenberg-E
0 0 0 0 0
1
Oud Spaans-F
0 0 0 0 0
1
The Royal Pub-C
0 0 0 0 0
1
`t Eikske-F
0 0 0 0 0
1
`t Lauradorp-C
0 0 0 0 0
1
`t Pumpje-D
0 0 0 0 0
1
`t Steenenkruis-E
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
2e League E
Pl. Team W W G V Punten
1
Berg en Dal-C
0 0 0 0 0
1
De Oude Mert-A
0 0 0 0 0
1
De Sport-D
0 0 0 0 0
1
Fratelli-A
0 0 0 0 0
1
Gypsies
0 0 0 0 0
1
Heksenberg-A
0 0 0 0 0
1
In de Vrie-C
0 0 0 0 0
1
Oud Molenberg-F
0 0 0 0 0
1
Paddock-B
0 0 0 0 0
1
`t Eikske-D
0 0 0 0 0
1
`t Kroegje-B
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
2e League F
Pl. Team W W G V Punten
1
Apollo-F
0 0 0 0 0
1
Berg en Dal-D
0 0 0 0 0
1
De Sport-F
0 0 0 0 0
1
de Varenbeuk-C
0 0 0 0 0
1
D`r Sjtee Uul-A
0 0 0 0 0
1
d`r Sjutt-C
0 0 0 0 0
1
Het Kroegje Heerlen-E
0 0 0 0 0
1
Paddock-A
0 0 0 0 0
1
Schaesbergerveld-C
0 0 0 0 0
1
`t Pumpje-C
0 0 0 0 0
1
`t Steenenkruis-D
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
2e League G
Pl. Team W W G V Punten
1
de Reunie-D
0 0 0 0 0
1
de Sjloes-E
0 0 0 0 0
1
De Sjoester-B
0 0 0 0 0
1
De Sport-G
0 0 0 0 0
1
Joe`s Place-B
0 0 0 0 0
1
Oud Spaans-E
0 0 0 0 0
1
The Royal Pub-F
0 0 0 0 0
1
Utopia-C
0 0 0 0 0
1
`t Eikske-C
0 0 0 0 0
1
`t Kroegje-A
0 0 0 0 0
1
`t Volkshoes Gelaen-A
0 0 0 0 0
Wedstrijden …
 
Jack Wolter Beker
Datum Thuis Gast Sets Uitslag
1. Ronde
Ma., 01.11.2021 20:00 Apollo-E Dormans-A _:_ _:_
Ma., 01.11.2021 20:00 de Reunie-D Fratelli-A _:_ _:_
Ma., 01.11.2021 20:00 d`r Sjutt-B D`r Sjtee Uul-A _:_ _:_
Ma., 01.11.2021 20:00 `t Volkshoes Gelaen-A de Koempels-B _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 Apollo-F `t Lauradorp-B _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 Berg en Dal-B De Sjoester-B _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 de Gebroken Keu-D Het Kroegje Heerlen-E _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 de Kroeg-A Paddock-A _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 de Varenbeuk-C Gypsies _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 Heksenberg-A `t Lauradorp-C _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 Paddock-B De Sjoester-A _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 `t Eikske-D `t Eikske-E _:_ _:_
Di., 02.11.2021 20:00 `t Pumpje-E In de Vrie-D _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 de Reunie-B `t Brandwapen-C _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 de Sjloes-E The Royal Pub-F _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 De Sport-D Oud Molenberg-D _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 De Sport-E `t Pumpje-D _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 Edelweiss-A De Oude Mert-A _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 Utopia-C Berg en Dal-D _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 Wilhelmina-A `t Steenenkruis-D _:_ _:_
Wo., 03.11.2021 20:00 `t Eikske-C D`r Toeëre-A _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 Berg en Dal-C Brunssum Noord-B _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 de Residentie-A In de Vrie-C _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 De Sport-G Oud Spaans-E _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 Dierks-B de Reunie-C _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 d`r Sjutt-C `t Eikske-F _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 Het Kroegje Heerlen-D `t Pumpje-C _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 Joe`s Place-B Mofert-A _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 Oud Molenberg-E The Royal Pub-C _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 Oud Spaans-D De Sport-F _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 `t Kroegje-A `t Raodhoes-A _:_ _:_
Do., 04.11.2021 20:00 `t Steenenkruis-E `t Volkshoes Gelaen-B _:_ _:_
Vr., 05.11.2021 20:00 Auwt Einekoeze-C The Royal Pub-E _:_ _:_
Vr., 05.11.2021 20:00 de Varenbeuk-B Oud Genhei-B _:_ _:_
Vr., 05.11.2021 20:00 Het Kroegje Heerlen-C de Sjloes-F _:_ _:_
Vr., 05.11.2021 20:00 Oud Spaans-F Brunssum Noord-A _:_ _:_
Vr., 05.11.2021 20:00 Schaesbergerveld-C Fratelli-B _:_ _:_
Vr., 05.11.2021 20:00 `t Kroegje-B Oud Molenberg-F _:_ _:_
 

Volg ons op social media

Aangesloten bij:

Bezoekadres NPB:

Schinvelderstraat 3
6441 TE Brunssum

openingstijden:
zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur

KvK: 40188015
NL 16 ABNA 051 90 02 555
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief