Team-PIN:     Live-Ticker …
     
Wedstrijden van de komende 14 dagen
Datum Thuis Gast Uitslag
Ma., 10.01.2022 20:00
2e League A (7. Speeldag)
Apollo-E Edelweiss-A _:_
Ma., 10.01.2022 20:00
2e League A (1. Speeldag)
Berg en Dal-B D`r Toeëre-A _:_
Ma., 10.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (7. Speeldag)
de Bar-C De Sport-A _:_
Ma., 10.01.2022 20:00
1e League B (7. Speeldag)
de Reunie-A Slek-A _:_
Ma., 10.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (7. Speeldag)
Mio-A de Bar-A _:_
Ma., 10.01.2022 20:00
1e League B (7. Speeldag)
Oud Spaans-B Auwt Einekoeze-A _:_
Ma., 10.01.2022 20:00
2e League F (7. Speeldag)
`t Pumpje-C D`r Sjtee Uul-A _:_
Ma., 10.01.2022 20:00
2e League G (7. Speeldag)
`t Volkshoes Gelaen-A de Reunie-D _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League F (7. Speeldag)
Apollo-F De Sport-F _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League A (7. Speeldag)
Berg en Dal-B de Koempels-B _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League B (7. Speeldag)
Brunssum Noord-A Fratelli-B _:_
Di., 11.01.2022 20:00
1e League C (7. Speeldag)
De Burcht-A `t Steenenkruis-C _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League C (7. Speeldag)
de Gebroken Keu-D De Sjoester-A _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League C (7. Speeldag)
de Kroeg-A de Sjloes-F _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League E (7. Speeldag)
d`r Sjutt-D Oud Molenberg-F _:_
Di., 11.01.2022 20:00
1e League C (7. Speeldag)
In de Vrie-B d`r Sjutt-A _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League F (7. Speeldag)
Paddock-A de Varenbeuk-C _:_
Di., 11.01.2022 20:00
1e League D (7. Speeldag)
Slek-B de Sjloes-G _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League E (7. Speeldag)
`t Eikske-D De Sport-D _:_
Di., 11.01.2022 20:00
2e League B (7. Speeldag)
`t Lauradorp-B `t Eikske-E _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (7. Speeldag)
Apollo-A Apollo-C _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League A (7. Speeldag)
Berg en Dal-A de Caumerbron-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (7. Speeldag)
Bie Alois-A `t Steenenkruis-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (7. Speeldag)
de Gebroken Keu-A D`n Aezel-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League E (7. Speeldag)
De Oude Mert-A Berg en Dal-C _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (7. Speeldag)
de Sjloes-B De Sport-B _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League B (7. Speeldag)
de Sjloes-D de Gebroken Keu-C _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (7. Speeldag)
De Sport-C Gorissen-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League A (7. Speeldag)
De Sport-E Wilhelmina-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League A (7. Speeldag)
de Varenbeuk-A `t Brandwapen-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League A (7. Speeldag)
D`r Toeëre-A `t Pumpje-E _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League E (7. Speeldag)
Fratelli-A Paddock-B _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League A (7. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-A Utopia-B _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League A (7. Speeldag)
Oud Molenberg-C Schaesbergerveld-B _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League C (7. Speeldag)
The Royal Pub-D Oud Spaans-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League G (7. Speeldag)
Utopia-C `t Eikske-C _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League A (7. Speeldag)
`t Brandwapen-C de Residentie-A _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League A (7. Speeldag)
`t Eikske-A Oud Spaans-C _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (7. Speeldag)
`t Pumpje-A de Sjloes-C _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League C (7. Speeldag)
`t Raodhoes-A de Reunie-C _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
1e League A (7. Speeldag)
`t Steenenkruis-B The Royal Pub-B _:_
Wo., 12.01.2022 20:00
2e League F (7. Speeldag)
`t Steenenkruis-D Schaesbergerveld-C _:_
Do., 13.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (7. Speeldag)
Apollo-B `t Lauradorp-A _:_
Do., 13.01.2022 20:00
1e League C (7. Speeldag)
Apollo-D D`r Sjpringbron-A _:_
Do., 13.01.2022 20:00
1e League D (7. Speeldag)
Auwt Einekoeze-B D`n Aezel-C _:_
Do., 13.01.2022 20:00
1e League B (7. Speeldag)
Bie Lowieke-A In de Vrie-A _:_
Do., 13.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (7. Speeldag)
de Koempels-A de Bar-B _:_
Do., 13.01.2022 20:00
2e League A (7. Speeldag)
Dierks-B Schaesbergerveld-D _:_
Do., 13.01.2022 20:00
2e League G (7. Speeldag)
Joe`s Place-B de Sjloes-E _:_
Do., 13.01.2022 20:00
1e League D (7. Speeldag)
Oud Genhei-A Het Kroegje Heerlen-B _:_
Do., 13.01.2022 20:00
2e League D (7. Speeldag)
The Royal Pub-C Oud Spaans-F _:_
Do., 13.01.2022 20:00
1e League C (7. Speeldag)
`t Eikske-B Oud Molenberg-B _:_
Do., 13.01.2022 20:00
2e League G (7. Speeldag)
`t Kroegje-A De Sjoester-B _:_
Do., 13.01.2022 20:00
1e League D (7. Speeldag)
`t Pumpje-B Mio-B _:_
Do., 13.01.2022 20:00
2e League D (7. Speeldag)
`t Steenenkruis-E Brunssum Noord-B _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
1e League D (7. Speeldag)
Apollo-G Oud Molenberg-A _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
2e League C (7. Speeldag)
Auwt Einekoeze-C Mofert-A _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (7. Speeldag)
de Sjloes-A The Royal Pub-A _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
2e League B (7. Speeldag)
de Varenbeuk-B The Royal Pub-E _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
1e League B (7. Speeldag)
D`n Aezel-B Bie Alois-B _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
2e League D (7. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-C de Reunie-B _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
2e League D (7. Speeldag)
Oud Molenberg-E `t Eikske-F _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
1e League B (7. Speeldag)
Rumpener Beemden-A Utopia-A _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (7. Speeldag)
Schaesbergerveld-A de Gebroken keu-B _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
2e League G (7. Speeldag)
The Royal Pub-F Oud Spaans-E _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
1e League D (7. Speeldag)
`t Brandwapen-B Rumpener Beemden-B _:_
Vr., 14.01.2022 20:00
2e League E (7. Speeldag)
`t Kroegje-B Heksenberg-A _:_
Ma., 17.01.2022 20:00
1e League B (8. Speeldag)
Bie Alois-B Oud Spaans-B _:_
Ma., 17.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (8. Speeldag)
de Bar-B De Sport-C _:_
Ma., 17.01.2022 20:00
2e League G (8. Speeldag)
de Reunie-D Utopia-C _:_
Ma., 17.01.2022 20:00
1e League D (8. Speeldag)
Mio-B Oud Genhei-A _:_
Di., 18.01.2022 20:00
2e League D (8. Speeldag)
Brunssum Noord-B Oud Molenberg-E _:_
Di., 18.01.2022 20:00
1e League B (8. Speeldag)
de Gebroken Keu-C de Reunie-A _:_
Di., 18.01.2022 20:00
2e League F (8. Speeldag)
de Varenbeuk-C `t Steenenkruis-D _:_
Di., 18.01.2022 20:00
1e League D (8. Speeldag)
D`n Aezel-C `t Brandwapen-B _:_
Di., 18.01.2022 20:00
1e League C (8. Speeldag)
d`r Sjutt-A `t Eikske-B _:_
Di., 18.01.2022 20:00
2e League E (8. Speeldag)
Heksenberg-A `t Eikske-D _:_
Di., 18.01.2022 20:00
1e League C (8. Speeldag)
Oud Spaans-A De Burcht-A _:_
Di., 18.01.2022 20:00
2e League E (8. Speeldag)
Paddock-B De Oude Mert-A _:_
Di., 18.01.2022 20:00
1e League B (8. Speeldag)
Slek-A D`n Aezel-B _:_
Di., 18.01.2022 20:00
2e League D (8. Speeldag)
`t Eikske-F In de Vrie-D _:_
Di., 18.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (8. Speeldag)
`t Lauradorp-A de Bar-C _:_
Di., 18.01.2022 20:00
2e League A (8. Speeldag)
`t Pumpje-E Dierks-B _:_
Di., 18.01.2022 20:00
1e League C (8. Speeldag)
`t Steenenkruis-C In de Vrie-B _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (8. Speeldag)
Apollo-C Bie Alois-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
1e League A (8. Speeldag)
de Caumerbron-A `t Eikske-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (8. Speeldag)
de Gebroken keu-B Apollo-B _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League G (8. Speeldag)
de Sjloes-E `t Kroegje-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League C (8. Speeldag)
de Sjloes-F Oud Spaans-D _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League G (8. Speeldag)
De Sjoester-B The Royal Pub-F _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (8. Speeldag)
De Sport-B Apollo-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League E (8. Speeldag)
De Sport-D Fratelli-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (8. Speeldag)
D`n Aezel-A de Sjloes-B _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League A (8. Speeldag)
Edelweiss-A Berg en Dal-B _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League B (8. Speeldag)
Fratelli-B de Varenbeuk-B _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League F (8. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-E Paddock-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League E (8. Speeldag)
Oud Molenberg-F `t Kroegje-B _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
1e League A (8. Speeldag)
Oud Spaans-C `t Steenenkruis-B _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
1e League A (8. Speeldag)
Schaesbergerveld-B de Varenbeuk-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League A (8. Speeldag)
Schaesbergerveld-D De Sport-E _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
1e League A (8. Speeldag)
The Royal Pub-B Oud Molenberg-C _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
1e League A (8. Speeldag)
Utopia-B Berg en Dal-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League A (8. Speeldag)
Wilhelmina-A `t Brandwapen-C _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
1e League A (8. Speeldag)
`t Brandwapen-A Het Kroegje Heerlen-A _:_
Wo., 19.01.2022 20:00
2e League G (8. Speeldag)
`t Eikske-C De Sport-G _:_
Do., 20.01.2022 20:00
1e League B (8. Speeldag)
Auwt Einekoeze-A Rumpener Beemden-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League E (8. Speeldag)
Berg en Dal-C In de Vrie-C _:_
Do., 20.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (8. Speeldag)
de Bar-A `t Pumpje-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League A (8. Speeldag)
de Koempels-B D`r Toeëre-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League A (8. Speeldag)
de Residentie-A Apollo-E _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League C (8. Speeldag)
de Reunie-C `t Volkshoes Gelaen-B _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League C (8. Speeldag)
De Sjoester-A `t Raodhoes-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (8. Speeldag)
De Sport-A de Sjloes-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (8. Speeldag)
Gorissen-A de Gebroken Keu-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League B (8. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-D `t Lauradorp-B _:_
Do., 20.01.2022 20:00
1e League B (8. Speeldag)
In de Vrie-A de Sjloes-D _:_
Do., 20.01.2022 20:00
1e League C (8. Speeldag)
Joe`s place-A The Royal Pub-D _:_
Do., 20.01.2022 20:00
1e League C (8. Speeldag)
Oud Molenberg-B Apollo-D _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League G (8. Speeldag)
Oud Spaans-E `t Volkshoes Gelaen-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (8. Speeldag)
The Royal Pub-A Mio-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
1e League B (8. Speeldag)
Utopia-A Bie Lowieke-A _:_
Do., 20.01.2022 20:00
2e League B (8. Speeldag)
`t Eikske-E Brunssum Noord-A _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (8. Speeldag)
de Sjloes-C Schaesbergerveld-A _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
1e League D (8. Speeldag)
de Sjloes-G `t Pumpje-B _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
2e League F (8. Speeldag)
De Sport-F `t Pumpje-C _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
1e League D (8. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-B Apollo-G _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
2e League C (8. Speeldag)
Mofert-A de Kroeg-A _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
1e League D (8. Speeldag)
Oud Molenberg-A Auwt Einekoeze-B _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
2e League D (8. Speeldag)
Oud Spaans-F Het Kroegje Heerlen-C _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
1e League D (8. Speeldag)
Rumpener Beemden-B Slek-B _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
2e League F (8. Speeldag)
Schaesbergerveld-C d`r Sjutt-C _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
2e League B (8. Speeldag)
The Royal Pub-E Oud Genhei-B _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
2e League D (8. Speeldag)
`t Lauradorp-C `t Steenenkruis-E _:_
Vr., 21.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (8. Speeldag)
`t Steenenkruis-A de Koempels-A _:_
Ma., 24.01.2022 20:00
2e League A (9. Speeldag)
Apollo-E Schaesbergerveld-D _:_
Ma., 24.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (9. Speeldag)
de Bar-C Schaesbergerveld-A _:_
Ma., 24.01.2022 20:00
1e League B (9. Speeldag)
de Reunie-A Utopia-A _:_
Ma., 24.01.2022 20:00
1e League C (9. Speeldag)
D`r Sjpringbron-A `t Steenenkruis-C _:_
Ma., 24.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (9. Speeldag)
Mio-A `t Lauradorp-A _:_
Ma., 24.01.2022 20:00
2e League F (9. Speeldag)
`t Pumpje-C d`r Sjutt-C _:_
Ma., 24.01.2022 20:00
2e League G (9. Speeldag)
`t Volkshoes Gelaen-A de Sjloes-E _:_
Di., 25.01.2022 20:00
2e League F (9. Speeldag)
Apollo-F de Varenbeuk-C _:_
Di., 25.01.2022 20:00
2e League A (9. Speeldag)
Berg en Dal-B Wilhelmina-A _:_
Di., 25.01.2022 20:00
1e League C (9. Speeldag)
De Burcht-A Joe`s place-A _:_
Di., 25.01.2022 20:00
2e League C (9. Speeldag)
de Gebroken Keu-D Mofert-A _:_
Di., 25.01.2022 20:00
1e League D (9. Speeldag)
D`n Aezel-C Mio-B _:_
Di., 25.01.2022 20:00
2e League E (9. Speeldag)
d`r Sjutt-D Paddock-B _:_
Di., 25.01.2022 20:00
2e League E (9. Speeldag)
Heksenberg-A Berg en Dal-C _:_
Di., 25.01.2022 20:00
2e League F (9. Speeldag)
Paddock-A De Sport-F _:_
Di., 25.01.2022 20:00
1e League D (9. Speeldag)
Slek-B Oud Molenberg-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (9. Speeldag)
Apollo-A Gorissen-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League A (9. Speeldag)
Berg en Dal-A de Varenbeuk-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (9. Speeldag)
Bie Alois-A De Sport-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League A (9. Speeldag)
de Caumerbron-A Schaesbergerveld-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (9. Speeldag)
de Gebroken Keu-A de Koempels-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League E (9. Speeldag)
De Oude Mert-A De Sport-D _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League D (9. Speeldag)
de Reunie-B `t Eikske-F _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (9. Speeldag)
de Sjloes-B de Bar-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League B (9. Speeldag)
de Sjloes-D Auwt Einekoeze-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League G (9. Speeldag)
De Sjoester-B `t Eikske-C _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (9. Speeldag)
De Sport-C Apollo-C _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League A (9. Speeldag)
De Sport-E de Koempels-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (9. Speeldag)
D`n Aezel-A `t Steenenkruis-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League A (9. Speeldag)
D`r Toeëre-A Edelweiss-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League E (9. Speeldag)
Fratelli-A Oud Molenberg-F _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League A (9. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-A The Royal Pub-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League A (9. Speeldag)
Oud Molenberg-C Oud Spaans-C _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League C (9. Speeldag)
The Royal Pub-D Oud Molenberg-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League G (9. Speeldag)
Utopia-C Oud Spaans-E _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League A (9. Speeldag)
`t Brandwapen-C Dierks-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League A (9. Speeldag)
`t Eikske-A `t Brandwapen-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (9. Speeldag)
`t Pumpje-A The Royal Pub-A _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League C (9. Speeldag)
`t Raodhoes-A Oud Spaans-D _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
1e League A (9. Speeldag)
`t Steenenkruis-B Utopia-B _:_
Wo., 26.01.2022 20:00
2e League F (9. Speeldag)
`t Steenenkruis-D Het Kroegje Heerlen-E _:_
Do., 27.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (9. Speeldag)
Apollo-B de Bar-A _:_
Do., 27.01.2022 20:00
1e League C (9. Speeldag)
Apollo-D In de Vrie-B _:_
Do., 27.01.2022 20:00
1e League D (9. Speeldag)
Auwt Einekoeze-B Oud Genhei-A _:_
Do., 27.01.2022 20:00
1e League B (9. Speeldag)
Bie Lowieke-A Oud Spaans-B _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League A (9. Speeldag)
de Residentie-A `t Pumpje-E _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League C (9. Speeldag)
de Reunie-C de Sjloes-F _:_
Do., 27.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (9. Speeldag)
De Sport-A de Sjloes-C _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League F (9. Speeldag)
D`r Sjtee Uul-A Schaesbergerveld-C _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League B (9. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-D The Royal Pub-E _:_
Do., 27.01.2022 20:00
1e League B (9. Speeldag)
In de Vrie-A Bie Alois-B _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League G (9. Speeldag)
Joe`s Place-B de Reunie-D _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League D (9. Speeldag)
The Royal Pub-C Brunssum Noord-B _:_
Do., 27.01.2022 20:00
1e League C (9. Speeldag)
`t Eikske-B Oud Spaans-A _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League G (9. Speeldag)
`t Kroegje-A De Sport-G _:_
Do., 27.01.2022 20:00
1e League D (9. Speeldag)
`t Pumpje-B Rumpener Beemden-B _:_
Do., 27.01.2022 20:00
2e League D (9. Speeldag)
`t Steenenkruis-E Oud Spaans-F _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
1e League D (9. Speeldag)
Apollo-G de Sjloes-G _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
2e League C (9. Speeldag)
Auwt Einekoeze-C De Sjoester-A _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
Perfect Preventie league B (9. Speeldag)
de Sjloes-A de Gebroken keu-B _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
2e League B (9. Speeldag)
de Varenbeuk-B `t Eikske-E _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
2e League B (9. Speeldag)
Dormans-A Fratelli-B _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
1e League B (9. Speeldag)
D`n Aezel-B de Gebroken Keu-C _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
2e League D (9. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-C In de Vrie-D _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
2e League D (9. Speeldag)
Oud Molenberg-E `t Lauradorp-C _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
1e League B (9. Speeldag)
Rumpener Beemden-A Slek-A _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
1e League D (9. Speeldag)
`t Brandwapen-B Het Kroegje Heerlen-B _:_
Vr., 28.01.2022 20:00
2e League E (9. Speeldag)
`t Kroegje-B In de Vrie-C _:_
Ma., 31.01.2022 20:00
1e League B (10. Speeldag)
Bie Alois-B Rumpener Beemden-A _:_
Ma., 31.01.2022 20:00
Perfect Preventie league A (10. Speeldag)
de Bar-B Bie Alois-A _:_
Ma., 31.01.2022 20:00
2e League G (10. Speeldag)
de Reunie-D The Royal Pub-F _:_
Ma., 31.01.2022 20:00
1e League D (10. Speeldag)
Mio-B Apollo-G _:_
Ma., 31.01.2022 20:00
1e League B (10. Speeldag)
Oud Spaans-B de Reunie-A _:_
Di., 01.02.2022 20:00
1e League B (10. Speeldag)
de Gebroken Keu-C Bie Lowieke-A _:_
Di., 01.02.2022 20:00
1e League C (10. Speeldag)
d`r Sjutt-A De Burcht-A _:_
Di., 01.02.2022 20:00
1e League C (10. Speeldag)
In de Vrie-B The Royal Pub-D _:_
Di., 01.02.2022 20:00
2e League D (10. Speeldag)
In de Vrie-D `t Steenenkruis-E _:_
Di., 01.02.2022 20:00
2e League E (10. Speeldag)
Paddock-B `t Eikske-D _:_
Di., 01.02.2022 20:00
1e League B (10. Speeldag)
Slek-A de Sjloes-D _:_
Di., 01.02.2022 20:00
2e League D (10. Speeldag)
`t Eikske-F The Royal Pub-C _:_
Di., 01.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (10. Speeldag)
`t Lauradorp-A De Sport-A _:_
Di., 01.02.2022 20:00
2e League A (10. Speeldag)
`t Pumpje-E De Sport-E _:_
Di., 01.02.2022 20:00
1e League C (10. Speeldag)
`t Steenenkruis-C `t Eikske-B _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
Perfect Preventie league A (10. Speeldag)
Apollo-C de Sjloes-B _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (10. Speeldag)
de Gebroken keu-B `t Pumpje-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League G (10. Speeldag)
de Sjloes-E De Sjoester-B _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League C (10. Speeldag)
de Sjloes-F de Gebroken Keu-D _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
Perfect Preventie league A (10. Speeldag)
De Sport-B de Gebroken Keu-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League E (10. Speeldag)
De Sport-D `t Kroegje-B _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
1e League A (10. Speeldag)
de Varenbeuk-A `t Steenenkruis-B _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League A (10. Speeldag)
Edelweiss-A `t Brandwapen-C _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League B (10. Speeldag)
Fratelli-B `t Lauradorp-B _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League F (10. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-E `t Pumpje-C _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League B (10. Speeldag)
Oud Genhei-B Brunssum Noord-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League E (10. Speeldag)
Oud Molenberg-F Heksenberg-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
1e League A (10. Speeldag)
Oud Spaans-C Berg en Dal-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
1e League A (10. Speeldag)
Schaesbergerveld-B Het Kroegje Heerlen-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League A (10. Speeldag)
Schaesbergerveld-D D`r Toeëre-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
1e League A (10. Speeldag)
The Royal Pub-B `t Eikske-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
1e League A (10. Speeldag)
Utopia-B de Caumerbron-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League A (10. Speeldag)
Wilhelmina-A de Residentie-A _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
1e League A (10. Speeldag)
`t Brandwapen-A Oud Molenberg-C _:_
Wo., 02.02.2022 20:00
2e League G (10. Speeldag)
`t Eikske-C Joe`s Place-B _:_
Do., 03.02.2022 20:00
1e League B (10. Speeldag)
Auwt Einekoeze-A D`n Aezel-B _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League E (10. Speeldag)
Berg en Dal-C d`r Sjutt-D _:_
Do., 03.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (10. Speeldag)
de Bar-A de Sjloes-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
Perfect Preventie league A (10. Speeldag)
de Koempels-A Apollo-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League A (10. Speeldag)
de Koempels-B Apollo-E _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League C (10. Speeldag)
De Sjoester-A de Reunie-C _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League G (10. Speeldag)
De Sport-G `t Volkshoes Gelaen-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League A (10. Speeldag)
Dierks-B Berg en Dal-B _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League F (10. Speeldag)
d`r Sjutt-C Paddock-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
Perfect Preventie league A (10. Speeldag)
Gorissen-A D`n Aezel-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League E (10. Speeldag)
In de Vrie-C Fratelli-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
1e League C (10. Speeldag)
Joe`s place-A Apollo-D _:_
Do., 03.02.2022 20:00
1e League D (10. Speeldag)
Oud Genhei-A Slek-B _:_
Do., 03.02.2022 20:00
1e League C (10. Speeldag)
Oud Molenberg-B D`r Sjpringbron-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League C (10. Speeldag)
Oud Spaans-D Auwt Einekoeze-C _:_
Do., 03.02.2022 20:00
2e League G (10. Speeldag)
Oud Spaans-E `t Kroegje-A _:_
Do., 03.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (10. Speeldag)
The Royal Pub-A de Bar-C _:_
Do., 03.02.2022 20:00
1e League B (10. Speeldag)
Utopia-A In de Vrie-A _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (10. Speeldag)
de Sjloes-C Apollo-B _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
1e League D (10. Speeldag)
de Sjloes-G `t Brandwapen-B _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
2e League F (10. Speeldag)
De Sport-F D`r Sjtee Uul-A _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
1e League D (10. Speeldag)
Het Kroegje Heerlen-B `t Pumpje-B _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
2e League C (10. Speeldag)
Mofert-A `t Volkshoes Gelaen-B _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
1e League D (10. Speeldag)
Oud Molenberg-A D`n Aezel-C _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
2e League D (10. Speeldag)
Oud Spaans-F de Reunie-B _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
1e League D (10. Speeldag)
Rumpener Beemden-B Auwt Einekoeze-B _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (10. Speeldag)
Schaesbergerveld-A Mio-A _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
2e League F (10. Speeldag)
Schaesbergerveld-C Apollo-F _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
2e League B (10. Speeldag)
The Royal Pub-E Dormans-A _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
2e League D (10. Speeldag)
`t Lauradorp-C Het Kroegje Heerlen-C _:_
Vr., 04.02.2022 20:00
Perfect Preventie league A (10. Speeldag)
`t Steenenkruis-A De Sport-C _:_
Ma., 07.02.2022 20:00
2e League A (11. Speeldag)
Apollo-E `t Pumpje-E _:_
Ma., 07.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (11. Speeldag)
de Bar-C Apollo-B _:_
Ma., 07.02.2022 20:00
1e League B (11. Speeldag)
de Reunie-A In de Vrie-A _:_
Ma., 07.02.2022 20:00
Perfect Preventie league B (11. Speeldag)
Mio-A De Sport-A _:_
Ma., 07.02.2022 20:00
1e League B (11. Speeldag)
Oud Spaans-B Slek-A _:_
Ma., 07.02.2022 20:00
2e League F (11. Speeldag)
`t Pumpje-C Apollo-F _:_
Ma., 07.02.2022 20:00
2e League G (11. Speeldag)
`t Volkshoes Gelaen-A De Sjoester-B _:_
 

Volg ons op social media

Aangesloten bij:

Bezoekadres NPB:

Schinvelderstraat 3
6441 TE Brunssum

openingstijden:
zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur

KvK: 40188015
NL 16 ABNA 051 90 02 555
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief